Skip to main content

Opmetingsplan

Een opmetingsplan van een perceel staat aan de basis van vele zaken. Met de nodige ervaring en kennis binnen het vakgebied voeren we de metingen op korte termijn uit, doen we het nodige opzoekwerk en zorgen we voor een overzichtelijk en correct opmetingsplan.

Zo kunnen deze plannen dienen voor:
  • aanhechting bij een (basis)akte
  • bouwaanvragen
  • vergunningen

PV van afpaling

In opvolging van een opmetingsplan zullen we, indien nodig, overgaan tot het afpalen van het terrein. Zodra de grenzen juridisch bepaald zijn, plaatsen wij met behulp van onze meetapparatuur de paalstenen op hun correcte positie.

Verdelingsplan / Splitsingsplan

Zodra er sprake is van nieuw gevormde perceelsgrenzen spreekt men van een splitsing van de gronden. Dit gaat voornamelijk gepaard met de verkoop of ruiling van een deel van het perceel.

In overleg met de klant, stellen wij deze plannen op en dienen de nodige aanvragen in voor het bekomen van een referentienummer en prekadastratie.

Verkavelingsplan + dossier

Als landmeter-experten zijn wij in staat om een volledig verkavelingsdossier op te stellen en de nodige aanvraag in te dienen.

In samenspraak met de eigenaar bekijken we de mogelijkheden van de te verkavelen gronden. Vervolgens gaan we over tot het opstellen van een verkavelingsplan met bijhorende documenten ten behoeve van de verkavelingsaanvraag.

Vergunningen

Op de dag van vandaag zijn er een groot aantal zaken vergunningsplichtig. Met de nodige kennis van zaken, helpen we de klant doorheen dit proces.

Dit kan gaan over:
  • reliĆ«fwijzigingen
  • ontbossingen
  • sloopwerken
  • infrastructuurwerken

Schattingen

Als landmeter-expert kunnen we op een onpartijdige wijze overgaan tot het schatten van gebouwen of (land)bouwgronden.

Na ter plaatse de onroerende goederen te hebben bezichtigd en het nodige opzoekwerk te hebben gedaan, wordt er een gemotiveerd verslag opgesteld met bijhorende prijsschatting.
Een jong en dynamisch collectief van vier landmeetkundige bedrijven.

Wij verleggen uw grenzen!

Close Menu

Wij verleggen uw grenzen!

PS Landmeters BV

Sander Westhof
Ophovenstraat 60
3680 Maaseik


Gsm: +32 497 64 29 24
Email: sander.westhof@pssurvey.be